Firebase, FireStore là gì ? Cách cài đặt và sử dụng với Flutter Project

Firebase và firestore là một trong những giải pháp phổ biến trong ngành lập trình ứng dụng di động. Trong bài viết này, Báo Flutter sẽ hướng dẫn chi tiết về Firebase và FireStore và…