Release Android App – Hướng dẫn chi tiết xuất bản ứng dụng Android trong Flutter

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn một cách chi tiết về xuất bản ứng dụng trong Flutter. Bạn đảm bảo rằng là trước khi triển khai release thì App của bạn đã…

Fix build Error : Plugin project :connectivity_macos not found. Please update settings.gradle.

Trong quá trình build mà bạn gặp lỗi:

Thêm đoạn dưới đây trong file : settings.gradle trong đường dẫn: android > settings.gradle

Chúc các bạn có được nhiều kiến thức từ Báo Flutter…

NGHỆ THUẬT FLUTTER : CÁC CÁCH QUẢN LÝ STATE TRONG FLUTTER – Provider Basic

Provider trong Flutter là một trong những kiến thức cơ bản mà bất cứ lập trình viên Flutter nào cần phải được nắm vững. Provider trong lập trình Flutter được coi như là một bản…

NGHỆ THUẬT FLUTTER : CÁC CÁCH QUẢN LÝ STATE TRONG FLUTTER – setState

Trong lập trình Flutter, setState là cách cập nhật trạng thái cơ bản, phổ biến và hầu hết đều được dùng trong xây dựng ứng dụng Flutter.

Hàm setState trong Flutter sẽ giúp cập…