Fix :ERROR ITMS-90717: “Invalid App Store Icon. The App Store Icon in the asset catalog in ‘Runner.app’ can’t be transparent nor contain an alpha channel.

Khi bạn upload bản Archive lên App Store bằng tool từ Xcode, có thể bạn gặp lỗi dưới đây:

Nguyên nhân : Ảnh Icon của bạn có feature : Alpha

Cách khắc phục:

Mở file : Assets.xcassets Từ Runner > Runner > Assets.xcassets
1. Chọn mục AppIcon, kéo xuống phía cuối chọn ảnh có kích thước 1024 pt.
2. Kích chuột phải chọn : Open in Finder
3. Double Click vào ảnh đó để mở
4. Chọn File > Export…
5. Trong màn hình Export : Bỏ tick Alpha , lưu file ảnh đó
6. Thay toàn bộ icon của App bằng Ảnh đó
7. Archive và Distribute => OK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *