Flutter tutorial: 2.1 Cài đặt môi trường lập trình Dart

Trong Flutter tutorial này, Báo Flutter xin gửi đến các bạn bài viết về cài đặt môi trường lập trình Dart.

Để thiết lập được môi trường cho việc học lập trình và thực hành ngôn ngữ Dart bạn có 3 sự lựa chọn :
+ Truy cập Dartpad: dartpad.dartlang.org
+ Sử dụng Visual Studio
+ Sử dụng IntelliJ IDEA

Trong bài viết này, Báo Flutter chọn IntelliJ IDEA để cài đặt và lập trình ngôn ngữ Dart .

* Cài đặt môi trường lập trình Dart
Có nhiều công cụ để lập trình Dart và Báo Flutter đề xuất 2 công cụ đó là : VisualCode và IntelliJ IDEA.
Visual Code sẽ được tôi đề xuất đến các bạn hơn về hướng dẫn cài đặt, các bạn có thể xem video bên dưới:
Với máy Window :

Với máy MacOS :

Nếu bạn muốn sử dụng IntelliJ để code Dart:

+ Download bản Community version, từ trang chủ của IntelliJ IDEA
+ Sau khi tải về và cài đặt IntelliJ. Sau đó cài đặt plugin Dart: Ví dụ với Macbook : IntelliJ IDEA > Preferences > Plugins, search : Dart , nhấn cài đặt.
+ Cài đặt SDK, Click vào the link, để biết câu lệnh cài đặt trong Terminal, Với Mac dùng các lệnh:

+ Tạo project đầu tiên, thiết lập SDK Dart path – theo đường dẫn mà bạn đã cài đặt dart.
VD: /usr/local/opt/dart/libexec
+ Sau đó đặt tên cho project, trên màn hình sẽ hiển thị ra một trương chình Hello World, nhấn nút chạy và bạn sẽ thấy kết quả.

* Cấu trúc chương trình

– main.dart : file không thể thiếu trong bất cứ chương trình Dart nào, chứa hàm: void main()
– pubspec.yaml : Nơi để khai báo thư viện
– package : lib , nơi chứa các file (“.dart”)

Chúc các bạn chuẩn bị tốt môt trường để học tốt ngôn ngữ Dart trong chương này !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *