Kiến trúc ứng dụng MVC Flutter – MVC Pattern

Kiến trúc MVC Flutter là một trong những Design Pattern được dùng trong quá trình thiết kế ứng dụng di động Flutter cũng như xây dựng phần mềm nói chung.
Ngoài MVC Pattern trong Flutter cũng có những mô hình kiến trúc khác như MVP, MVVM. Tuy nhiên, trong Flutter cũng có những mô hình kiến trúc riêng của Flutter như : BLoC, Redux, FishRedux, những kiến trúc này cũng áp dụng các kiến trúc đã có trước đó như MVC, MVP, MVVM.

MVC (Model View Controller)
Model
Trong kiến trúc MVC trong Flutter hay kiến trúc MVP, MVVM, thì model đều có định nghĩa tương tự nhau.
Model nghĩa là các dữ liệu cần thiết để hiển thị ở View. Model đại diện cho một tập hợp các lớp mô tả business logic (business model và data model).

View
View đại diện cho các thành phần UI, View sẽ hiển thị dữ liệu đã qua xử lý từ Controller. Model và View tương tác với nhau qua Observer pattern.

Controller
Controller có trách nhiệm xử lý các yêu cầu (request) được gửi đến. Nó sẽ xử lý các dữ liệu của người dùng qua Model và trả về kết quả ở View.

Triển khai MVC trong Flutter
Để triển khai kiến trúc này, chúng ta có thể tự xây dựng cấu trúc MVC hoặc sử dụng thư viện đã có sẵn.
• Có nhiều thư viện hỗ trợ kiểu kiến trúc này như : momentum, mvc_pattern, mvc_application.

Trong bài viết này, Báo Flutter sẽ sử dụng thư viện momentum:

Cài đặt thư viện:
Đầu tiên, khai báo thư viện mới nhất, trong pubspec.yaml: momentum: ^2.1.1
Tạo các folder trong project như hình:

1. Tạo Model trong folder : models

2. Tạo Controller trong folder: controllers

3. Hiển thị lên View trong folder: views

Source code => Link Github

Kiến trúc MVC trong lập trình Flutter cũng như MVP, MVVM là những kiến thức căn bản trong ngành lập trình phần mềm. Rất mong các bạn đọc tiếp những bài viết về MVP, MVVM trong mục Kiến trúc ứng dụng Flutter.
Cảm ơn bạn đã theo dõi Báo Flutter.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *