Nghệ thuật Flutter : State Management với Fish Redux – Siêu Kiến Trúc

Fish Redux là một Flutter Application Framework dựa trên state management – Redux, được tạo ra bởi Xianyu thuộc tập đoàn Alibaba.

Fish Redux phù hợp để xây dựng các ứng dụng lớn và trung bình.

Fish Redux được ra đời để giải quyết các vấn đề mà các phương thức trước đó như BLoC, Redux không thể đáp ứng được.
Cụ thể, hai vấn đề lớn như :

+ Các trạng thái của một page cần được quản lý trong một phương thức tập trung và các thành phần trong một page chia sẻ chung nguồn dữ liệu. Nếu nguồn data thay đổi, tất cả các thành phần của một page cần được thông báo sự thay đổi.

+ Các UI trên một page được hiển thị trong nhiều form ví dụ : hiển thị chi tiết thông thường, hiển thị chi tiết về cộng đồng, hiển thị chi tiết thông tin đấu giá.. Điều này dẫn đến heavy workload. Các bộ phận UI cần được tái sử dụng nhiều nhất có thể, điều này yêu cầu một sự phân chia hợp lý.

Redux và BLoC không thể giải quyết cả 2 vấn đề: quản lý trạng thái tập trung (centralized status management) và vấn đề thành phần hoá UI ( UI componentization issues ). Vì vậy, Xianyu đã phát triển Fish Redux.

Kiến trúc

Cài đặt thư viện tại : pubspec.yaml :

Về cụ thể cách sử dụng của siêu kiến trúc này, bạn có thể tham khảo todo Example của Alibaba để hiểu hơn.

Ví dụ sử dụng Fish Redux

Như vậy Fish Redux thường dùng cho những dự án trung bình và lớn, để giải quyết một số vấn đề mà Bloc hay Redux chưa thể giải quyết được.

Chúc các bạn có được nhiều kiến thức từ Báo Flutter !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *