Fix lỗi không thể xoay màn hình trên iOS với SystemChrome.setPreferredOrientations

Trong quá trình phát triển ứng dụng với thiết bị iOS, bạn đã từng phát hiện ra rằng, màn hình không thể xoay mặc dù đã sử dụng với: SystemChrome.setPreferredOrientations Ví dụ:

Nguyên nhân:…

Fix :ERROR ITMS-90717: “Invalid App Store Icon. The App Store Icon in the asset catalog in ‘Runner.app’ can’t be transparent nor contain an alpha channel.

Khi bạn upload bản Archive lên App Store bằng tool từ Xcode, có thể bạn gặp lỗi dưới đây:

Nguyên nhân : Ảnh Icon của bạn có feature : Alpha Cách khắc phục: Mở…

Release Android: Fix lỗi Crash với bản release – Ứng dụng dừng đột ngột khi khởi động

Khi release ứng dụng android, bạn sẽ gặp một trường hợp : Bản debug thì hoạt động OK nhưng bản release thì gặp lỗi hoặc chạy không đúng mong muốn. * Các Fix bug –…

Release Android App – Hướng dẫn chi tiết xuất bản ứng dụng Android trong Flutter

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn một cách chi tiết về xuất bản ứng dụng trong Flutter. Bạn đảm bảo rằng là trước khi triển khai release thì App của bạn đã…

Fix build Error : Plugin project :connectivity_macos not found. Please update settings.gradle.

Trong quá trình build mà bạn gặp lỗi:

Thêm đoạn dưới đây trong file : settings.gradle trong đường dẫn: android > settings.gradle

Chúc các bạn có được nhiều kiến thức từ Báo Flutter…